#

ملات نسوز


Refractory Mortarاین ملات‌ها عموما به شکل مخلوط‌های تر آماده استفاده از مجموعه مواد اولیه ریز و چسب‌های ویژه عرضه می‌گردند. این ملات‌ها با خشک شدن در هوا استحکام خود را بدست می‌ آورند و موجب برقراری یک اتصال قوی بین آجرها و ایجاد یک ساختار تقریبا مونولیتیکی (یکپارچه) می‌شود. برخی ملات‌های دما بالا به واسطه حرارت‌دهی استحکام خود را بدست می‌آورند. ملات‌های نسوز در گریدهای دمایی مختلف بسته به دمای کاری و محل مورد استفاده عرضه می‌شوند.

کاربردها


  • برای چیدن آجرهای عایق سبک، آجرهای پر آلومیناي متراکم نسوز و سایر آجرهای مشابه
  • ممانعت در برابر نفوذ سرباره و مذاب فلزات به داخل منافذ اتصالات
  • ایجاد مقاومت در برابر نفوذ هوا و گازهای گرم
  • کوره‌های آزمایشگاهی و هنری

ویژگی ها


  • کارپذیری خوب، پلاستیسته و قابلیت نگهداری آب عالی
  • مقاومت خوب در برابر واکنش‌های شیمیایی
  • انقباض اندک حین خشک شدن و پخت
  • پایداری مناسب در برابر مواد شیمیایی
  • استحکام پیوندی (چسبندگی) بالا
  • دیرگدازی بالا